ADVIES

"Bomen kunnen maar één ding: groeien tot ze er letterlijk bij neervallen of uiteenvallen. Dit is een gestaag en langdurig proces. Onderwijl kunnen er zich problemen vormen. In een natuurlijke habitat is dat geen probleem. In uw tuin daarentegen... Met uw wens én de wens van de boom in gedachte, zal ik een oplossing vinden voor het zich aandienende probleem."

Ties Hillekens