VELLEN

"Als een boom écht te groot wordt voor uw tuin en daarmee een gevaar gaat vormen, of als uw boom door ziekte of schimmel dermate is aangetast dat de veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden, is het vellen van de boom de meest verstandige optie. Uiteraard na goed overleg met u, waarbij ik toelicht wat de risico's zijn en waarom vellen de juiste en enige optie is."

Ties Hillekens